0

Fenjiu Qinghua 20years

Fenjiu Qinghua 20years


"เฝินจิ่ว" เหล้าขาวจีน จากมณฑลซานซี และเป็น 1 ใน 10 แบรนด์เหล้าจีน

SKU
02-00-0201
น้ำหนัก
0 กรัม
ราคา
1750 บาท


“เฝินจิ่ว” เป็นเหล้ากลั่นจากหมู่บ้านซิงฮวา (Xinghua Cun) ปัจจุบันคือตั้งอยู่ที่เมืองเฟินหยาง (Fenyang) ในมณฑลซ่านซี (Shanxi) มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 3,000 ปี เริ่มตั้งแต่กษัตริย์เป่ยฉีหวู่ (Bei Qiwu, Emperor) ยาวนานถึง 24 ราชวงศ์ รวมถึงนักกวีในปลายรัชสมัยราชวงศ์ถังชื่อก้องอย่าง “ตู้มู้” ยังกล่าวถึงในบทกวีอีกด้วย ซึ่งถือว่าเป็นต้นกำเนิดของเหล้ากลั่น รวมถึงวัฒนธรรมเกี่ยวกับเหล้าของประเทศจีน


นอกจาก “ข้าวเกาเหลียง  (Sorghum)” จะเป็นวัตถุดิบสำคัญแล้ว ก็ยังมี “น้ำ” ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญอีกอย่างนึงด้วย และด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์เฉพาะของหมู่บ้านซิงฮวา ทำให้มีแหล่งน้ำที่นี่นั้นมีความพิเศษ มีความสะอาด และอุดมไปด้วยแร่ธาตดี
สินค้าในกลุ่มเดียวกัน

Moutai Chun 1998

1750 บาท

Moutai Chun 2008

1250 บาท

สินค้าที่คล้ายกัน

Moutai Chun 2008

1250 บาท

Moutai Chun 1998

1750 บาท