null

0

EP. 5 วิธีแช่ไวน์ที่ดีที่สุด

EP. 5 วิธีแช่ไวน์ที่ดีที่สุด


2021-02-22 13:36:44
EP. 5 วิธีแช่ไวน์ที่ดีที่สุด

เนื่องจากไวน์เป็นเครื่องดื่มที่ต้องดื่มเย็น เราจึงจำเป็นต้องทำให้ไวน์ให้เย็นก่อนดื่มเสมอ วันนี้เราจะมาบอกวิธีการทำไวน์ให้เย็นที่ดีที่สุดถูกต้องที่สุด

โดยทั่วไปเราจะแช่ไวน์ในถังน้ำแข็ง ที่เราเห็นทั่วไปในร้านอาหาร โรงแรม แบบนี้ใช้ในกรณีที่มีเวลาน้อย สะดวก รวดเร็ว ทันใจ ได้ดื่มไว


แต่วิธีที่จะทำให้ไวน์เย็นให้ได้อุณหภูมิที่ดีที่สุดคือ การใส่ไวน์ไว้ในตู้เก็บไวน์ที่ตั้งอุณหภูมิที่ถูกต้องเอาไว้ เพื่อให้ไวน์ค่อยๆซึมซับความเย็นไปทีละน้อยๆจนเย็นได้ที่ตามอุณหภูมิที่กำหนดของไวน์แต่ละชนิด และเมื่อเอาออกมาเสิร์พที่โต๊ะ ตอนนั้นจะเอาใส่ในถังแช่ไวน์ก็เพื่อเป็นการรักษาอุณหภูมิในขวดไวน์


และถ้าไม่รีบร้อนเกินไป ไม่แนะนำให้ปั่นขวดไวน์ในถังน้ำแข็ง เพราะจะเป็นการเร่งให้ไวน์เย็นเร็วเกินไป จะทำให้ไวน์ช็อคความเย็นได้ แต่ถ้ารีบและไม่มีเวลาก็ไม่ว่ากัน