null

0

EP. 3 ไวน์ขาวควรดื่มที่อุณหภูมิเท่าไหร่

EP. 3 ไวน์ขาวควรดื่มที่อุณหภูมิเท่าไหร่


2021-02-22 13:21:29
EP. 3 ไวน์ขาวควรดื่มที่อุณหภูมิเท่าไหร่


อุณหภูมิของไวน์เป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะถ้าหากอุณหภูมิของไวน์ไม่ถูกต้องจะส่งผลกับกลิ่นและรสชาติของไวน์ให้ด้อยลง อุณหภูมิที่เหมาะสำหรับการดื่มไวน์ขาวคือเย็นประมาณ 8 – 12 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต้องเย็นเท่ากันทั้งขวดการแช่ไวน์ขาวที่ถูกต้องคือ ต้องแช่ลงไปในน้ำที่ใส่น้ำแข็งให้ท่วมน้ำไวน์ที่อยู่ในขวด หมายถึงถังไวน์ต้องสูงพอและน้ำกับน้ำแข็งที่ใส่ลงไปต้องมากพอที่จะท่วมคอขวดของไวน์ เพราะถ้าใส่น้ำกับน้ำแข็งน้อยเกินไป มันจะไม่ท่วมคอขวด ทำให้ให้ไวน์เย็นเฉพาะส่วนที่แช่อยู่ในน้ำแข็ง และส่วนที่โผล่พ้นน้ำแข็งขึ้นมาจะไม่เย็นโดยทั่วไป การแช่ไวน์ขาวจะใช้เวลาประมาณ 20 นาที นอกจากว่าไวน์นั้นมีอุณหภูมิที่เย็นมาแล้ว เช่นเอาออกมาจากตู้เก็บไวน์ก็จะใช้เวลาแช่น้อยลง