null

0

EP. 2 ไวน์เปิดแล้วเก็บได้นานแค่ไหน (02)

EP. 2 ไวน์เปิดแล้วเก็บได้นานแค่ไหน (02)


2021-02-19 15:42:27

EP. 2 ไวน์เปิดแล้วเก็บได้นานแค่ไหน (02)


แต่ถ้าจะให้ตอบแบบลึกลงไป จะมีคำตอบที่ค่อนข้างหลากหลาย เพราะมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง คือ

1. ปริมาณไวน์ที่เหลืออยู่ในขวด ถ้าปริมาณไวน์ที่เหลือมีมาก ก็จะเก็บได้นานขึ้น เนื่องจากอากาศจะเป็นศัตรูที่มาทำลายไวน์ ถ้าไวน์เหลือมาก อากาศมีน้อย ระยะเวลาที่อากาศจะทำลายไวน์ก็จะใช้เวลานานขึ้น และในทางกลับกัน ถ้าไวน์เหลือน้อย อากาศมีมากกว่า ไวน์ก็จะเสียเร็วขึ้น

2. บอดี้หรือความเข้มข้นของไวน์ ไวน์ที่มีความเข้มข้นมากจะอยู่ได้นานกว่าไวน์ที่มีความเข้มข้นน้อย เหมือนคนที่มีร่างกายเข้มแข็งบึกบึนจะมีความต้านทานโรคมากกว่าคนที่มีร่างกายอ่อนแอ เช่นไวน์บอดี้เข้มๆอย่าง Malbec, Shiraz หรือ Cabernet Sauvignon จะอยู่ได้นานกว่าไวน์ที่มีความเข้มข้นน้อยกว่าอย่าง Pinot Noir หรือ Beaujolais ข้อนี้เทียบจากสีก็พอได้ โดยทั่วไปแล้วไวน์สีเข้มกว่าจะมีบอดี้ที่เข้มกว่า


3. ไวน์ใหม่จะเก็บได้นานกว่าไวน์เก่า ไวน์ใหม่จะมีความฝาดจากแทนนินสูง ยังหนุ่มแน่น ยังแข็งแรงจะอยู่ได้นาน แต่ถ้าเป็นไวน์เก่าจะเปรียบเสมือนคนมีอายุแล้ว เข้าวัยชราแล้ว ความแข็งแรงย่อมถดถอยเป็นธรรมดา เมื่อเปิดขวดแล้วจะอยู่ได้ไม่นานเท่าไวน์ใหม่


ถ้ายังไม่แน่ใจว่าไวน์ตัวไหนใหม่ ตัวไหนเก่า หรือไหนเข้ม ตัวไหนบาง ก็ใช้แบบกลางๆไปก่อนคือ เมื่อเปิดแล้วดื่มไม่หมด ปิดจุกให้แน่นแล้วเก็บในตู้เย็น ก็จะได้ประมาณ 3-4 วัน